פסלי חוץ ומדיה


מסירת פסל "רות המואביה" לידי הנשיא השישי חיים הרצוג ז"ל


מסירת פסל רות המואביה לנשיא חיים הרצוג

לזכרו של ראש ממשלת ישראל לשעבר, יצחק רבין ז"ל


פסל לזכר רצח רבין
מכתב לזכרו של יצחק רבין

ברית שלום, נתניה


פסל לזכר רצח רבין
מכתב לזכרו של יצחק רבין

מכתב לזכרו של יצחק רבין
מכתב לזכרו של יצחק רבין

עוצמת השבר, קרית ביאליק


פסל לזכר רצח רבין
מכתב לזכרו של יצחק רבין

המשכיות החיים, קרית מוצקין


פסל לזכר רצח רבין
מכתב לזכרו של יצחק רבין

בריאה, נתניה


פסל לזכר רצח רבין

האשה בראי האומן


פסל לזכר רצח רבין