פסלי חוץ ומדיה


מסירת פסל "רות המואביה" לידי הנשיא השישי חיים הרצוג ז"ל


מסירת פסל רות המואביה לנשיא חיים הרצוג

פסל לזכר רצח רבין


פסל לזכר רצח רבין
מכתב לזכרו של יצחק רבין

פסל לזכר רצח רבין


פסל לזכר רצח רבין
מכתב לזכרו של יצחק רבין

מכתב לזכרו של יצחק רבין
מכתב לזכרו של יצחק רבין

פסל לזכר רצח רבין


פסל לזכר רצח רבין
מכתב לזכרו של יצחק רבין

פסל לזכר רצח רבין


פסל לזכר רצח רבין
מכתב לזכרו של יצחק רבין

פסל לזכר רצח רבין


פסל לזכר רצח רבין

פסל לזכר רצח רבין


פסל לזכר רצח רבין